Točivý

Točivý je označení rotujícího objektu, který je schopen provádět otáčení kolem vlastní osy.

otáčivý, rotační, točitý, klikatý

Relevantní k točivý