Torzní

Torzní je pojem používaný pro popsání deformace, která vzniká v nějakém tělese v důsledku vnější síly.

kroutivý, zkrutový

Relevantní k torzní