Torzní

Torzní je typ deformace, ve kterém je struktura tělesa ohnutá, jeho délka je zkrácena a jeho objem je zvětšen.

kroutivý, zkrutový

Relevantní k torzní