Touha

Touha je silné přání nebo naléhavá potřeba po něčem, co chceme získat nebo dosáhnout.

tužba, žádost, žádostivost, dychtivost, chtivost, přání, sen

Relevantní k touha