Touha

Touha je silný pocit potřeby nebo žádosti po něčem. Je to odraz lidských potřeb, přání a představ.

tužba, žádost, žádostivost, dychtivost, chtivost, přání, sen

Relevantní k touha