Toulavost

Toulavost je stav, kdy osoba neustále putuje z místa na místo, často bez cíle nebo účelu.

bezprizornost, bloudivost

Relevantní k toulavost