Trápit se

Trápit se - prožívat silné emoce, jako je strach, úzkost, smutek, zoufalství, bezmoc, deprese.

sužovat se, soužit se, rmoutit se, mučit se, trpět, pachtit se, namáhat se, mořit se, hmoždit se, lopotit se

Relevantní k trápit se