Trápit se

Trápit se znamená prožívat fyzickou nebo psychickou bolest, vyčerpání, úzkost či nespokojenost.

sužovat se, soužit se, rmoutit se, mučit se, trpět, pachtit se, namáhat se, mořit se, hmoždit se, lopotit se

Relevantní k trápit se