Třískání

Třískání je hlučná, rychlá, náhlá a krátká akustická událost vyvolaná nárazem, třením nebo odtržením.

Relevantní k třískání