Trmácet se

Trmácet se znamená pohybovat se nerovnoměrně, rychle sem a tam, jako by hledalo cíl.

pachtit se, plahočit se, lopotit se, vláčet se

Relevantní k trmácet se