Trmácet se

Trmácet se znamená být na cestě, která je těžká, obtížná či nebezpečná, a pokusit se ji zdolat.

pachtit se, plahočit se, lopotit se, vláčet se

Relevantní k trmácet se