Troška

Malé množství, pouze trochu.

trocha, drobet, špetka, štipec, ždibec

Relevantní k troška