Trpět

Trpět znamená zažívat utrpení, nepohodu, bolest nebo zklamání.

strádat, snášet (bolest), dovolovat, připouštět, snášet, potrpět si <na co>, mít v oblibě (pivo)

Relevantní k trpět