Trtat

Trtat je český slangový výraz pro kousání nebo štípání se. Může to být zamýšlené nebo neúmyslné.

Relevantní k trtat