Trýznit

Trýznit znamená trvale nebo často způsobovat někomu úzkost, utrpení nebo fyzickou bolest.

týrat, trápit, mučit, soužit, mořit

Relevantní k trýznit