Trýznit se

Trýznit se znamená trpět fyzické nebo psychické útrapy, obtěžovat, zneužívat či dokonce mučit.

Relevantní k trýznit se