Ubohý

bídný, nešťastný, nebohý, chatrný, žalostný

Relevantní k ubohý