účast

Účast znamená být přítomen a zapojený do nějaké akce, schůzky či jiného druhu setkání.

přítomnost (na přednášce), podíl (na čem), participace, zájem, pochopení, porozumění, soucit, vcítění

Relevantní k účast