účinek

Účinek je výsledek činnosti, procesu nebo akce; je to dopad nebo vliv, který má.

výsledek, následek, efekt, působení, odezva, ohlas, vliv

Relevantní k účinek