Udit

Udit je technika vaření, kdy potraviny procházejí dlouhou kouřovou inhalací nebo kouřem. Používá se k získání specifické chuti, vůně a barvy.

vyudit (maso), konzervovat kouřem

Relevantní k udit