Ukonejšený

Ukonejšený znamená uspokojený, pohladěný, spokojený, vyrovnaný a v klidu.

Relevantní k ukonejšený