Uložit

Uložit znamená uchovat data, dokumenty nebo jiné informace pro budoucí použití.

umístit <co kam>, položit, zasadit, osadit, dát <co kam>, pověsit, postavit, uskladnit, investovat, vložit (peníze), uschovat (do banky), nařídit <co komu>, přikázat, stanovit <co>, svěřit (úkol), pochovat <koho kam>, pohřbít

Relevantní k uložit