úpěnlivý

Úpěnlivý znamená velmi naléhavý, prosící a vášnivě přání něco dosáhnout.

kvílivý, sténavý, naříkavý, snažný, naléhavý, prosebný

Relevantní k úpěnlivý