úplně

Úplně znamená úplný nebo úplný, a představuje bezezbytku kompletní, nezbytný nebo zcela konkrétní.

zcela, docela, naprosto, dočista, nadobro, zúplna, veskrze, skrz naskrz

Relevantní k úplně