Uplývat

Uplyvat je postupné a nevratné ubývání času nebo něčeho jiného.

plynout (čas), utíkat, míjet, ztrácet se, odtékat

Relevantní k uplývat