Uplývat

Uplyvat znamená procházet časem, ubíhat, vypršet, vyprchávat.

plynout (čas), utíkat, míjet, ztrácet se, odtékat

Relevantní k uplývat