Upoutání

Upoutání je pojem popisující silné přitažlivost, silnou vazbu mezi dvěma nebo více lidmi, zvířaty nebo objekty.

Relevantní k upoutání