úprava

Úprava je změna stávajícího stavu, která zahrnuje změny v něčem, co už existuje.

uspořádání, modifikace, adjustace

Relevantní k úprava