úprava (jazyková)

Úprava (jazyková) je proces změny jazyka, aby byl přesnější, srozumitelnější a zároveň se splňovaly gramatické a stylistické požadavky.

Relevantní k úprava (jazyková)