Upřesnit

Přesněji určit, specifikovat, rozvést.

zpřesnit (instrukce), vymezit, precizovat, doplnit

Relevantní k upřesnit