Upřímnost

Upřímnost je schopnost otevřeně říci své myšlenky, názory a pocity bez ohledu na to, jak se ostatním zdá.

otevřenost, přímost, opravdovost, bezelstnost, faleš

Relevantní k upřímnost