Upřímnost

Upřímnost je kvalita, která zahrnuje bezprostřední, otevřenou a pravdivou komunikaci.

otevřenost, přímost, opravdovost, bezelstnost, faleš

Relevantní k upřímnost