Usazenina

Usazenina je částice pevného látky, která se usadí na dně nádoby nebo kapaliny.

sedlina, sediment

Relevantní k usazenina