úsek

Úsek je část trasy, která je označena značkami, čárou nebo jiným způsobem. Je to část cesty, která je určena k určitým účelům.

část, oddíl, pasáž, sektor, sekce

Relevantní k úsek