Usilovat

Usilovat znamená pevně se snažit dosáhnout cíle silou vůle, zdravou vůlí a odhodláním.

snažit se <oč>, přičiňovat se, činit se

Relevantní k usilovat