Usilovat <oč>

Usilovat je vyvíjet velké úsilí a úžasnou energii, aby se dosáhlo cíle nebo výsledku.

Relevantní k usilovat <oč>