Uskladnit

Uskladnit znamená uchovat nebo uložit něco, co je potřeba pro pozdější použití.

Relevantní k uskladnit