úspěch

Úspěch je dosažení cíle nebo splnění očekávání, být úspěšný je dosáhnout toho, co si člověk předsevzal.

zdar, kladný výsledek, sukces, smůla, pech

Relevantní k úspěch