Ustálený

Ustálený: trvalý, stabilní, nesouměrný; nastavený a pevně daný.

stálý, pevný, fixní, stabilizovaný, konsolidovaný, vyhraněný

Relevantní k ustálený