ústit

Ústit se označuje jako konec či závěr něčeho, například ústit řeky, ústit čáry, ústit cesty apod.

vtékat <kam>, vlévat se, vést <kam> (ulice), směřovat, vyúsťovat

Relevantní k ústit