Usuzovat

Usuzovat = dovodit, vyvozovat závěry z dílčích informací.

soudit, mínit, uvažovat, rozvažovat, vyvozovat <co z čeho>, dedukovat, inferovat

Relevantní k usuzovat