Utíkat

Utíkat: rychle se pohybovat v opačném směru, aby se uniklo nebezpečí, útoku nebo trestu.

běžet, pádit, prchat, zdrhat, mazat, valit, míjet (roky), plynout, ubíhat, překypovat (mléko), unikat <před kým>, uchylovat se <k čemu>, sahat

Relevantní k utíkat