Utíkat

Utíkat je rychlý pohyb vpřed, obvykle ve snaze uniknout nebo uprchnout z ohrožující situace.

běžet, pádit, prchat, zdrhat, mazat, valit, míjet (roky), plynout, ubíhat, překypovat (mléko), unikat <před kým>, uchylovat se <k čemu>, sahat

Relevantní k utíkat