Utíkat

Utíkat znamená rychlé pohybovat se z místa na místo a opouštět místo, kde se člověk právě nachází.

běžet, pádit, prchat, zdrhat, mazat, valit, míjet (roky), plynout, ubíhat, překypovat (mléko), unikat <před kým>, uchylovat se <k čemu>, sahat

Relevantní k utíkat