Uvědomovat si (svůj stav)

Relevantní k uvědomovat si (svůj stav)