Uzavírat sňatek

Uzavírat sňatek znamená oficiálně se oženit nebo vzít se, aby se vytvořil manželský svazek.

Relevantní k uzavírat sňatek