úzký záliv

Úzký záliv je úzká vodní cesta mezi pevninou a ostrovem, nebo mezi dvěma ostrovy.

Relevantní k úzký záliv