Vanout

Vanout znamená unikat rychle a nenápadně, být stále v pohybu nebo se rychle odploužit.

vát (vítr), foukat, dout, šířit se, nést se

Relevantní k vanout