Vcházet <kam>

Vcházet je vstupovat do nějakého prostoru, např. dovnitř budovy nebo dovnitř místnosti.

Relevantní k vcházet <kam>