Vědomí

Vědomí je schopnost uvědomovat si sebe a své okolí a reagovat na změny. Jde o schopnost vnímat, myslet a cítit.

uvědomění, uvědomování, psychika, myšlení

Relevantní k vědomí